Sutteskader – er det virkelig en myte?

Sutteskader – er det virkelig en myte?

Sutteflasker og sutter er en uundværlig del af mange småbørns liv, men der er også blevet rejst bekymring omkring potentiale skader af disse. En af de mest udbredte bekymringer er, om suttebrug kan føre til skader på børns tænder og kæber. Nogle mener, at dette kun er en myte, mens andre hævder, at det er en reel risiko. I denne artikel vil vi dykke ned i emnet og undersøge, hvad sutteskader er, hvordan de kan opstå, og hvad forskningen siger om påstanden om sutteskader. Vi vil også se på, hvad forældre og sundhedsprofessionelle kan gøre for at forebygge disse mulige skader. Så lad os tage fat på dette vigtige emne og finde ud af, om sutteskader virkelig er en myte eller en reel risiko.

Hvad er sutteskader og hvordan opstår de?

Sutteskader opstår, når et barns suttebehov ikke bliver mødt på en hensigtsmæssig måde. Ved konstant suttebehov kan børn udvikle en uhensigtsmæssig sutteadfærd, hvor de suger for hårdt på sutten eller holder den forkert i munden. Dette kan føre til forskellige typer af skader i mundhulen, herunder tandskævheder, krydsbid og åbenbid. Desuden kan langvarig sutteadfærd også påvirke kæbeudviklingen, hvilket kan resultere i en mindre kæbe, der ikke kan rumme alle tænderne. Sutteskader kan derfor have alvorlige konsekvenser for barnets fremtidige tand- og kæbeudvikling. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvordan barnet sutter på sutten, og at forsøge at begrænse suttebehovet, når barnet bliver ældre.

Forskellige holdninger til suttebrug og børns tand- og kæbeudvikling

Der er forskellige holdninger til suttebrug og dets påvirkning på børns tand- og kæbeudvikling. Nogle mener, at suttebrug er helt uskadeligt og en naturlig del af barnets udvikling, mens andre mener, at det kan føre til alvorlige skader på tænder og kæbe.

En af de mest udbredte holdninger er, at suttebrug er helt uskadeligt, så længe barnet holder op med at bruge sutten, inden permanente tænder bryder frem. Ifølge denne opfattelse kan suttebrug faktisk have en beroligende effekt på barnet og hjælpe med at reducere risikoen for vuggedød.

På den anden side mener nogle eksperter, at langvarig suttebrug kan føre til alvorlige skader på børns tænder og kæbe. Disse skader kan omfatte overbid, underbid og skæve tænder, og de kan kræve omfattende tandbehandling senere i barnets liv.

Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er nogen enighed om, hvorvidt suttebrug faktisk fører til disse skader, eller om det kun er en myte. Der er imidlertid stadig mange eksperter, der anbefaler, at forældre begrænser deres børns suttebrug og opfordrer dem til at bruge andre metoder til at berolige og trøste deres børn.

Forskning og evidens bag påstanden om sutteskader

Forskning og evidens bag påstanden om sutteskader viser, at langvarig og intensiv suttebrug kan have negative konsekvenser for børns tand- og kæbeudvikling. En undersøgelse fra 2016 viste, at børn, der suttede på sutteflasker i mere end tre år, havde større risiko for at udvikle biddysfunktioner og tandfejl. En anden undersøgelse fra 2018 påpegede, at det ikke kun er sutteflasker, der kan forårsage sutteskader, men også brugen af sutteklude og suttebrikker.

Derudover viser forskning, at det ikke kun er selve suttebrugen, der spiller en rolle i udviklingen af sutteskader, men også børnenes arvelige disposition og andre faktorer som eksempelvis amning og ernæring. Det betyder, at selvom suttebrug kan have en negativ påvirkning på børns tand- og kæbeudvikling, så er det ikke den eneste faktor, der spiller ind.

Det er derfor vigtigt at have en nuanceret tilgang til suttebrug og børns tand- og kæbeudvikling og ikke kun fokusere på sutteskader. Der skal tages hensyn til den enkelte families situation og børnenes individuelle behov og forudsætninger.

Du kan læse meget mere om sutteklud her.

Hvad kan forældre og sundhedsprofessionelle gøre for at forebygge sutteskader?

Forældre og sundhedsprofessionelle kan tage flere skridt for at forebygge sutteskader hos børn. En af de vigtigste ting er at begrænse suttebrug til det første leveår og derefter gradvist reducere det. Det er også vigtigt at undgå at give sutten til børn, der stadig er vågne, da dette kan øge risikoen for sutteskader.

Det er også en god idé at vælge den rigtige type sut. En sut med en fladere form, der minder om brystvorten, kan hjælpe med at reducere risikoen for kæbeskader. Forældre bør også sørge for, at sutten er den rigtige størrelse og form for deres barns mund.

Sundhedsprofessionelle kan hjælpe ved at rådgive forældre om de potentielle risici ved suttebrug og hvordan man kan reducere dem. De kan også undersøge børns mund og kæbe under rutinemæssige undersøgelser og give forældre feedback om eventuelle problemer.

Generelt er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan børns mund og kæbe udvikler sig, og at tage trin til at forebygge sutteskader, når det er muligt. Ved at tage disse skridt kan forældre og sundhedsprofessionelle hjælpe med at sikre, at børn har en sund mund og kæbeudvikling.

Konklusion og opfordring til fortsat opmærksomhed på suttebrug og børns tand- og kæbeudvikling

Det er vigtigt at have fokus på børns tand- og kæbeudvikling, da det kan have stor indflydelse på deres sundhed og velvære senere i livet. Mens der er forskellige holdninger til suttebrug, viser forskning og evidens, at overdreven eller langvarigt suttebrug kan føre til sutteskader og påvirke den normale udvikling af kæben og tænderne.

Forældre og sundhedsprofessionelle kan tage skridt til at forebygge sutteskader ved at begrænse suttebrug og vejlede i korrekt brug af sutteflasker og sutteklude. Det er også vigtigt at være opmærksom på barnets mundhygiejne og tandpleje.

Vi opfordrer til fortsat opmærksomhed på suttebrug og børns tand- og kæbeudvikling for at sikre, at børn får de bedste mulige forudsætninger for en sund og velfungerende mundhule senere i livet. Ved at tage ansvar og tage de rigtige forholdsregler kan vi hjælpe vores børn med at opretholde en god tand- og kæbeudvikling og undgå de potentielle skader, der kan opstå ved overdreven suttebrug.